“Motiverende Gespreksvoering on Steroids”?

Motiverende Gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een bewezen effectieve methode om gedragsverandering te stimuleren, en één van de best onderzocht gesprekstechnieken die er zijn. Het wordt als prettig ervaren door zowel hulpverlener als client en wordt daarom ook op zeer veel plaatsen toegepast

Motiverende gespreksvoering heeft echter ook (net als alle methoden) enkele tekortkomingen als het gaat om duurzame gedragsverandering. De effecten van motiverende gespreksvoering zijn duidelijk aantoonbaar, maar in veel gevallen ook beperkt of tijdelijk. Voor leefstijlverandering is het bijvoorbeeld bekend dat de effecten van MGV-sessies na verloop van tijd vaak weer afnemen.

functional imagery training FIT cursus gesprekstechnieken

Functional Imagery Training

Om de effecten van motiverende gespreksvoering te versterken en duurzaam te maken, is Functional Imagery Training (FIT) ontwikkeld. FIT probeert de volgende uitdagingen te overwinnen door MGV aan te vullen met inbeeldingsoefeningen:

  • MGV heeft weinig invloed op het behoud van motivatie buiten MGV-sessies. Tijdens een goede MGV-sessie raakt een client meer gemotiveerd, maar wanneer deze naar huis gaat kan de motivatie weer verdwijnen. Hoewel er een blijvend effect kan zijn van een goede sessie, is er vaak contact nodig met de hulpverlener om motivatie weer te vergroten. 
  • Het is voor mensen vaak moeilijk om tijdens een sessie nauwkeurig in te schatten hoe moeilijk gedragsverandering in het echt zal zijn. We vertrouwen daarbij te veel op onze voorspellingen, die gebaseerd zijn op optimistische verwachtingen in plaats van ervaring. Wanneer dingen niet precies lopen zoals verwacht, is het moeilijk in te schatten hoe we ons zullen voelen bij die gebeurtenis.
  • Motiverende gespreksvoering is vaak gericht op lange termijndoelen. Een van de obstakels voor gedragsverandering is de aantrekkingskracht van directe beloningen in vergelijking met toekomstige beloningen. Het fenomeen van ‘delay discounting’ houdt in dat we geneigd zijn een kleinere, onmiddellijke beloning te verkiezen boven een grotere, uitgestelde beloning. Doordat een beloning in de toekomst ligt, lijkt hij als het ware minder waardevol. 
  • MGV leunt sterk op verbale communicatie, terwijl inmiddels bekend is dat motivatie voor gedragsverandering juist erg bepaald wordt door het vormen van inbeeldingen van gewenste situaties. Denk aan het dagdromen over het eten van een favoriete guilty pleasure, of het verbeelden van de overwinningsroes na een gewonnen wedstrijd van een sporter. Het inbeelden van specifieke gebeurtenissen op basis van meerdere zintuigen noemen we ook wel “episodische multi-zintuiglijke inbeeldingen”.

Effectief veranderen

Gelukkig biedt het gebruik van inbeeldingstechnieken nieuwe mogelijkheden om motivatie en gedragsverandering te stimuleren in aanvulling op motiverende gespreksvoering. Het is dan ook zeer belangrijk te realiseren dat deze technieken een aanvulling zijn, en MGV altijd aan de basis ligt van het succesvol toepassen van deze technieken.

Zoals eerder beschreven speelt inbeelding een cruciale rol bij motivatie en gedragsverandering. Noem het de filmstudio in onze geest. Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat de inbeelding vergelijkbaar is met waarneming, zij het op een minder sterke manier. Door specifieke toekomstige gebeurtenissen in te beelden, kunnen we de invloed van korte termijn beloningen verminderen en ons verlangen naar toekomstige doelen versterken.

Inbeeldingen hebben zo’n sterk effect op ons verlangen doordat onze innerlijke beelden sterk zijn verbonden met emoties. Het ervaren van positieve of negatieve situaties in onze verbeelding roept een veel sterkere emotionele reactie op dan wanneer we ze alleen in woorden uitdrukken. Hoe levendiger de innerlijke beelden, hoe sterker de emotionele reactie. Daarom kunnen inbeeldingen als een krachtig instrument worden gezien om motivatie te versterken en gedragsverandering te bevorderen.

Visualiseren = Steroids

Ook stelt het inbeelden van toekomstscenario’s ons in staat om te anticiperen op verschillende situaties en ons voor te bereiden op mogelijke obstakels. Het stelt ons in staat om de vraag “wat als…” te beantwoorden en verschillende uitkomsten te verkennen. Door ons een levendig beeld voor te stellen van het behalen van ons doel, kunnen we onze motivatie versterken en het vertrouwen vergroten dat het daadwerkelijk kan gebeuren. Bovendien blijkt dat als-dan plannen die levendig zijn ingebeeld, vaker worden uitgevoerd.

Een laatste voordeel van het gebruiken van inbeeldingen, is dat de client het zelfstandig kan doen. In het begin zal een client nog begeleiding nodig hebben bij het doen van inbeeldingsoefeningen, maar door oefening zal hij of zij de inbeeldingen ook steeds beter zelfstandig kunnen uitvoeren. Hierdoor zal de client na verloop van tijd zichzelf gemotiveerd kunnen houden voor gedragsverandering. Om deze reden is Functional Imagery Training ook gericht op het aanleren van inbeeldingsvaardigheden.

functional imagery training FIT cursus gesprekstechnieken

Conclusie

Motiverende gespreksvoering (MGV) wordt sterker van het integreren van inbeeldingsoefeningen. Door het gebruik van levendige beelden tijdens gesprekken kunnen therapeuten en coaches de zelfmotivatie van individuen versterken. Door daarbij te focussen op het aanleren van inbeeldingsvaardigheden, kunnen mensen leren om zelf inbeeldingen te gebruiken om zichzelf te motiveren voor gedragsverandering. Het integreren van inbeeldingstechnieken in motivatiegesprekken en gedragsveranderingstechnieken kan de effectiviteit van deze benaderingen vergroten en mensen helpen om blijvende veranderingen in hun leven aan te brengen.

We horen graag je vraag

06 41240508

Email rutgertop@gmail.com