Mental Contrasting

Wat is Mental Contrasting?

Mental Contrasting is een strategie die je helpt om realistische doelen te stellen en ze met succes na te streven. Het draait allemaal om het balanceren van optimisme en realisme en legt een belangrijke basis voor Functional Imagery Training.

Volgens professor Oettingen is het niet voldoende om alleen positief te denken over je doelen. In plaats daarvan is het cruciaal om in gedachten het verschil te vergroten tussen tussen je wens en de huidige realiteit. Dit proces bestaat uit twee stappen: positieve verbeelding en obstakelidentificatie.

motiverende gespreksvoering mgv gesprekstechnieken

Positieve verbeelding

Begin door je doel levendig en positief voor te stellen. Stel je voor dat je het doel hebt bereikt en denk na over de voordelen en vreugde die dit met zich meebrengt. Oettingen benadrukt het belang van het focussen op de beste uitkomsten, waardoor je intrinsiek gemotiveerd raakt om actie te ondernemen.

Obstakelidentificatie

 Nu komt het realisme om de hoek kijken. Denk na over de obstakels, interne en externe, die je kunnen tegenhouden bij het bereiken van je doel. Dit is een stap die veel mensen overslaan in hun enthousiasme, maar het is juist essentieel. Door potentiële hindernissen te erkennen, kun je plannen bedenken om ze te overwinnen en ben je beter voorbereid op mogelijke tegenslagen.

functional imagery training FIT cursus gesprekstechnieken

Tips om Mental Contrasting toe te passen:

  1. Concreet en specifiek: Formuleer je doelen concreet en specifiek. Hoe gedetailleerder je kunt zijn over wat je wilt bereiken, hoe gemakkelijker het wordt om het contrast tussen je huidige situatie en je gewenste resultaat te visualiseren.

  2. Balans tussen positiviteit en realisme: Verlies jezelf niet in louter positieve gedachten. Het draait om het vinden van evenwicht tussen enthousiasme en de realiteit van de uitdagingen die je kunt tegenkomen.

  3. Schrijf het op: Zet je doel en de bijbehorende obstakels op papier. Dit helpt je om je gedachten te organiseren en een duidelijk beeld te krijgen van wat er moet gebeuren.

  4. Stapsgewijze aanpak: Breek je doel op in kleinere, haalbare stappen. Dit maakt de weg naar succes minder overweldigend en geeft je regelmatige kansen om je vooruitgang te vieren.

  5. Wees voorbereid op obstakels: Denk vooruit en identificeer mogelijke hindernissen. Bedenk strategieën om ermee om te gaan, zodat je niet ontmoedigd raakt als ze zich voordoen.

  6. Actieplan: Vertaal je mentale contrasten in actie. Stel een plan op dat je helpt om stap voor stap vooruitgang te boeken richting je doel.

In essentie draait mentale contrasting om het verenigen van inspiratie en realiteit. Door jezelf toe te staan zowel positieve verbeelding als obstakelidentificatie te ervaren, kun je met een duidelijker perspectief werken aan je doelen. Gabrielle Oettingens benadering herinnert ons eraan dat doelen niet alleen worden bereikt door blind optimisme, maar door bewuste en goed doordachte actie.

 

 
 
 

We horen graag je vraag

06 41240508

Email rutgertop@gmail.com