Gesprekstechnieken in de zorg

Wat zijn de gesprekstechnieken van MGV?

Open vragen, Reflecties, Bekrachtigen en Samenvatten, afgekort ORBS, zijn belangrijke gesprekstechnieken die men in de zorg kan gebruiken tijdens motiverende gesprekken met patiënten. Net als de basishouding van motiverende gespreksvoering (SOCA) liggen ze aan de basis van een goed gesprek.

Daarna wordt de “I” van Informatie geven vaak nog toegevoegd. Ook informatie en advies geven kan op een goede manier gedaan worden zodat de patiënt het ter harte neemt. Dit speelt ook bij Samen Beslissen een belangrijke rol.

Deze gesprekstechnieken kunnen dus helpen om de patiënt te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van persoonlijke doelen en het aanpakken van gedragsveranderingen, maar vooral wanneer ze bewust ingezet worden door de zorgverlener. 

Tenslotte kan het juiste gebruik van deze gesprekstechnieken je helpen om verandertaal te ontlokken en de band met je patiënt verbeteren. Zo dragen ze bij aan een mensgerichte zorg. 

 

motiverende gesprekstechnieken orbs

Gesprekstechnieken in detail

Open vragen zijn vragen die niet met ja of nee kunnen worden beantwoord maar vragen die juist ruimte laten voor de patiënt om te praten over zijn of haar gedachten, gevoelens en ervaringen. Ze kunnen helpen om de patiënt te laten nadenken over zijn of haar gedrag zodat hij of zij beter gaat begrijpen waarom hij of zij iets doet of wil.

Reflecties zijn het eigenlijk mini-samenvattingen van wat de patiënt heeft gezegd, bijvoorbeeld van gedachten, gevoelens of gedrag. Dit kan de patiënt helpen om zijn of haar eigen gedachten beter te begrijpen en om zich bewust te worden van eventuele emoties of waarden die aan deze gedachten ten grondslag liggen.

Bekrachtigen is het uiten van waardering en respect voor de inspanningen en vorderingen die de patiënt maakt. Dit kan de patiënt een gevoel van eigenwaarde en motivatie geven om door te gaan met het werken aan zijn of haar doelen. Een goede bekrachtiging is eigenlijk een compliment 2.0.

Samenvatten is het op een bondige manier herhalen van wat er tijdens het gesprek is gezegd. Dit kan helpen om te verzekeren dat beide partijen op dezelfde lijn zitten en om te voorkomen dat belangrijke punten worden gemist.

Tenslotte is een belangrijk deel van motiverende gespreksvoering het geven van informatie op een manier waardoor het aankomt bij de patiënt. Dit doe je door toestemming te vragen, te ontlokken wat iemand al over een onderwerp weet of heeft bedacht, en daarop voort te bouwen. Vervolgens check je of de informatie goed is aangekomen.

 

Leer gesprekstechnieken gebruiken

Ben je op zoek naar een manier om uw gesprekstechnieken te verbeteren en een diepere verbinding te maken met je patiënten? Dan is onze cursus Motiverende Gespreksvoering iets voor jou! In deze cursus leer je o.a. hoe je de ORBS kunt gebruiken om de motivatie van jouw patiënten te versterken, hun zelfvertrouwen te verhogen en hun zelfregulerend vermogen te versterken. 

Je zult leren hoe je open vragen kunt stellen om je patiënt te activeren om zijn of haar eigen denkproces te gebruiken, hoe je reflecties kunt gebruiken om de patiënt te laten nadenken over zijn of haar gedachten en gevoelens, en hoe je bekrachtigingen en samenvattingen kunt gebruiken om de patiënt te laten voelen dat zijn of haar bijdrage waardevol is. Schrijf je vandaag nog in en ontdek hoe deze gereedschappen jou kunnen helpen om een diepere verbinding te maken met je patiënten en hun motivatie te versterken.

We horen graag je vraag over gesprekstechnieken

06 41240508

Email rutgertop@gmail.com