Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een manier van een gesprek voeren met als doel patiënten motiveren tot duurzame gedragsverandering. MGV is dus gericht op mensen helpen om hun eigen doelen te kiezen en te werken aan hun eigen oplossingen voor problemen. 

Motiverende gespreksvoering in de zorg

ORBS en de 4 fasen van Motiverende Gespreksvoering

Om mensen te helpen veranderen zijn er verschillende motiverende gesprekstechnieken die gebruikt kunnen worden in een MGV-gesprek, zoals:

  • het stellen van open vragen,
  • reflectief luisteren,
  • het geven van bekrachtigingen en
  • samenvatten.

Deze gesprekstechnieken worden ook wel ORBS genoemd (lees hier meer)

Omdat je weerstand wilt voorkomen loop je in een goed motiverend gesprek door 4 fasen: engagement, focus, ontlokken en plannen. Deze fases helpen om de huidige situatie en drempels te bespreken, oplossingen te bedenken en te kijken naar vooruitgang en wat beter kan.

Bovendien kan MGV je goed helpen bij samen beslissen en het leveren van passende zorg.

Het leuke is; motiveren kun je leren! 

motiverende gespreksvoering mgv gesprekstechnieken
motiverende gesprekstechnieken orbs

Gesprekstechnieken (ORBS)

Open vragen, Reflecties, Bekrachtigen en Samenvatten zijn belangrijke gesprekstechnieken die men in de zorg kan gebruiken tijdens motiverende gesprekken met patiënten.

Samen Beslissen en MGV

Samen beslissen en MGV

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een belangrijke vaardigheid bij het samen beslissen omdat het helpt om de patiënt te activeren en te betrekken bij het zorgproces.

Leren motiveren

Leren motiveren

Veel mensen vragen zichzelf af “hoe motiveer je iemand?” Hier lees je 5 belangrijke voordelen van het leren motiveren van patiënten met motiverende gespreksvoering.

functional imagery training FIT cursus gesprekstechnieken

Cursus Gesprekstechnieken

Ben je op zoek naar een training om je gesprekstechnieken te verbeteren en patiënten te activeren en te betrekken bij hun behandeling? Dan is een cursus motiverende gespreksvoering iets voor jou.

Wat is motiverende gespreksvoering mgv

Is MGV geschikt voor mijn organisatie?

Van ZZ en GG naar MMSamen BeslissenPassende Zorg. Dit zijn allemaal belangrijke woorden in de zorg van vandaag, met aan de basis een goed gesprek met de patiënt. Maar hoe voer je dat gesprek? In de meeste gevallen is MGV de beste methode.

Wat is het doel van motiverende gespreksvoering?

MGV helpt zorgverleners wanneer ze:

  • Mensen met suikerziekte zien die maar niet anders gaan eten
  • Patiënten hebben die het maar niet lukt om hun medicijnen goed in te nemen
  • Longpatiënten hebben die blijven roken ondanks alle goede inzet
  • Stuiten op weerstand bij patiënten als het over gedrag gaat
  • Et Cetera

Herken je deze situaties? Of wil je juist weten of MGV ook geschikt is voor jouw lastige geval? Neem dan snel contact op en we helpen je graag verder.

We horen graag je vraag over motiverende gespreksvoering

06 41240508

Email rutgertop@gmail.com